Τεχνολόγος τροφίμων

Περιγραφή

Pistachio Paste - Πάστα φιστικιού αιγίνηςΑναζητούμε Τεχνολόγο Τροφίμων για τη δημιουργία ενός νέου εργοστασιακού εκσυγχρονισμένου εργαστηρίου για την παραγωγή πάστας και κρέμας φιστικιού στο εργοστάσιο μας στη Νέα Λεύκη Λάρισας. Ο στόχος του υποψηφίου είναι η εγκατάσταση μιας νέας γραμμής παραγωγής με τη χρήση του ολοκαίνουργιου εξοπλισμού μας που επεξεργάζεται τα φιστίκια σε πάστα και κρέμα.

Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα αναλάβει την πλήρη υλοποίηση του έργου, από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του εξοπλισμού μέχρι την ανάπτυξη της διαδικασίας παραγωγής και τον έλεγχο ποιότητας.

 

 

Καθήκοντα

  • Αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού
  • Σύνταξη των σχετικών εγγράφων
  • Διαμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει εμπειρία στην τεχνολογία τροφίμων και να έχει δείγματα επιτυχημένης υλοποίησης παρόμοιων έργων. Απαιτείται εξοικείωση με τις βέλτιστες πρακτικές παραγωγής, την ποιότητα και την υγιεινή. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες.

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στην ανάπτυξη αυτής της συναρπαστικής παραγωγικής γραμμής και έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Δείτε τη θέση εργασίας στο LinkedIn